Αντιδρά ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων στην απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο αριθμός των αρχαιολόγων (και του λοιπού προσωπικού) δεν κρίνεται με βάση τις ανάγκες της ανασκαφής και των σημαντικών ευρημάτων, καθώς όπως τονίζει, «δεν αποφασίζεται καν από το υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια ΕΦΑ Ηρακλείου. Το ΥΠΟΜΕ είναι εκείνο που αποφασίζει πόσοι θα προσληφθούν, μειώνοντας προκλητικά τον αριθμό των συμβασιούχων αρχαιολόγων προς πρόσληψη από 24 (που προβλέπονταν τον Μάιο του 2021, και μάλιστα για εργασία σε σκάμματα με 90 εργατοτεχνίτες) σε μόλις 14 (για εργασία σε σκάμματα με 100 εργατοτεχνίτες)», αναφέρει ο Σύλλογος.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, η απόφαση του Υ. Υποδομών «προδικάζει την αδυναμία της ΕΦΑ Ηρακλείου να πραγματοποιήσει προσλήψεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί», καθώς σύμφωνα με τον Σύλλογο, «πρόθεση του σκεπτικού του Υπ. Υποδομών είναι να «φουσκώσει» την αδυναμία του Υπ. Πολιτισμού να προσλάβει προσωπικό με αυτεπιστασία, και τελικά να υποδείξει ως αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού από την ανάδοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, «τα δύο υπουργεία μεθοδεύουν την άρση της αυτεπιστασίας ανασταίνοντας τον 24μηνο περιορισμό, και ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές για τις ευθύνες που θα συνοδεύσουν τυχόν καθυστερήσεις (οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομικές ποινές του δημoσίου υπέρ του αναδόχου), στη γραφειοκρατία και το (υποτιθέμενα) ανειδίκευτο προσωπικό. Με τους σχεδιασμούς τους, περίπου οι μισοί από τους νυν, πλέον ειδικευμένους αρχαιολόγους, θα χάσουν τη δουλειά τους, καθώς διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες των αρχαιολογικών εργασιών είναι περίπου οι μισές από αυτές που διαπιστώνονταν πριν 5 μήνες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) της 27ης Οκτωβρίου (συνημμένο) που αφορά στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου, επαληθεύει όσα έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ως Σύλλογος:

Ο αριθμός των αρχαιολόγων (και του λοιπού προσωπικού) δεν κρίνεται με βάση τις ανάγκες της ανασκαφής και των σημαντικών ευρημάτων. Δεν αποφασίζεται καν από το υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια ΕΦΑ Ηρακλείου. Το ΥΠΟΜΕ είναι εκείνο που αποφασίζει πόσοι θα προσληφθούν, μειώνοντας προκλητικά τον αριθμό των συμβασιούχων αρχαιολόγων προς πρόσληψη από 24 (που προβλέπονταν τον Μάιο του 2021, και μάλιστα για εργασία σε σκάμματα με 90 εργατοτεχνίτες) σε μόλις 14 (για εργασία σε σκάμματα με 100 εργατοτεχνίτες).
Με πρόχειρο τρόπο σε επίπεδο αιτιολόγησης της απόφασης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ως τμήμα του «ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προσλήψεων για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.» τόσο ο περιορισμός «υπέρβασης 8μηνης απασχόλησης εντός διαστήματος 12 μηνών» όσο και ο περιορισμός «συνολικής απασχόλησης 24 μηνών». Είναι περιττό να αναφερθεί ότι ο 24μηνος περιορισμός έχει καταργηθεί από το 2012, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, όταν θέλησε η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, κατέστη δυνατή η παράκαμψη και του 8μηνου περιορισμού. Γιατί έχει ανάγκη το ΥΠΟΜΕ να παρουσιάσει τόσα προσκόμματα;

Επιπλέον, η απόφαση του ΥΠΟΜΕ προδικάζει την αδυναμία της ΕΦΑ Ηρακλείου να πραγματοποιήσει προσλήψεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί («Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναπροκήρυξη νέων θέσεων εργασίας εκ μέρους της Εφορείας, είναι χρονοβόρες» … «Παρά τη δέσμευση της ΕΦΑ Ηρακλείου να προχωρήσει τις ως άνω διαδικασίες το αμέσως επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί το αρχαιολογικό έργο με ελάχιστο και ανειδίκευτο προσωπικό μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων»). Δίκιο έχει το ΥΠΟΜΕ, απλώς ξεχνάει να σημειώσει ότι όταν στην προσφερόμενη εργασία η (συχνά δίμηνη) καθυστέρηση πληρωμών έχει γίνει μόνιμο καθεστώς, είναι εύλογο, τόσο οι εργατοτεχνίτες όσο και οι αρχαιολόγοι να προτιμήσουν να «πάνε για ελιές» παρά να είναι έρμαια της κακοπληρωσιάς και της αντεργατικής σύμπραξης των δύο υπουργείων.

Πρόθεση του σκεπτικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να «φουσκώσει» την αδυναμία του ΥΠΠΟΑ να προσλάβει προσωπικό με αυτεπιστασία, και τελικά να υποδείξει ως αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού από την ανάδοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η οποία βέβαια δεν θα βγει ζημιωμένη, καθώς όλες «οι σχετικές δαπάνες θα καταβληθούν απολογιστικά από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς την Εταιρεία “Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Α.Ε.” για τον Κατασκευαστή ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατόπιν έγκρισης των μηνιαίων καταστάσεων απασχόλησης του προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου»). Ας τοποθετηθεί τώρα μπροστά στο πρόβλημα το Γραφείο Μεγάλων Έργων, το οποίο, στο ερώτημα (πριν την έναρξη των εργασιών περίπου πριν 2-3 χρόνια) για το καθεστώς με το οποίο θα γίνουν οι εργασίες στο Καστέλλι, απαντούσε με κατηγορηματικό τρόπο: «Το συζητάτε; Μα φυσικά με αυτεπιστασία! Είναι μεγάλο δημόσιο έργο!».
Όχι, δεν είναι το ίδιο να εργάζονται οι αρχαιολόγοι και όλο το λοιπό προσωπικό με εργοδότη τους την ΕΦΑΗ ή την ΤΕΡΝΑ (ας σημειωθεί πως το ίδιο το ΥΠΠΟΑ δεν αναγνωρίζει στις προκηρύξεις του την προϋπηρεσία των υποψηφίων του στα ιδιωτικά έργα). Η καταστρατήγηση της αυτεπιστασίας από την πλευρά των ΥΠΟΜΕ και ΥΠΠΟΑ έχει βασικούς ζημιωμένους τους εργαζόμενους και τις αρχαιότητες. Αν το ΥΠΟΜΕ αδιαφορεί ειδικά για τις τελευταίες, το ΥΠΠΟΑ είναι διπλά υπόλογο για την παραίτησή του και εγκατάλειψη της αποστολής του.

Έτσι λοιπόν, τα δύο υπουργεία μεθοδεύουν την άρση της αυτεπιστασίας ανασταίνοντας τον 24μηνο περιορισμό, και ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές για τις ευθύνες που θα συνοδεύσουν τυχόν καθυστερήσεις (οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομικές ποινές του δημoσίου υπέρ του αναδόχου), στη γραφειοκρατία και το (υποτιθέμενα) ανειδίκευτο προσωπικό. Με τους σχεδιασμούς τους, περίπου οι μισοί από τους νυν, πλέον ειδικευμένους αρχαιολόγους, θα χάσουν τη δουλειά τους, καθώς διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες των αρχαιολογικών εργασιών είναι περίπου οι μισές από αυτές που διαπιστώνονταν πριν 5 μήνες…

Ο Σύλλογος Εκτάκτων αρχαιολόγων βρέθηκε την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο «συμφιλιωτικής διαδικασίας του ΟΜΕΔ», απέναντι στο ΥΠΠΟΑ (το οποίο κάλεσε σε στήριξή του το ΥΠΟΜΕ!) και την ΕΦΑΗ, για τις αντεργατικές πρακτικές που ήδη έχουν επιδείξει στο έργο κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι. Δυστυχώς, από την πλευρά τους δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για ένα τέρμα στους αντεργατικούς σχεδιασμούς. Ως Σύλλογος, ζητώντας την ενεργοποίηση των μελών μας, θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια κόντρα στις πρακτικές και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την αντεργατική συνεργασία ΥΠΠΟΑ-ΥΠΟΜΕ.

Ζητάμε

να σταματήσει η αντεργατική συνεργασία και πρακτικές των ΥΠΠΟΑ-ΥΠΟΜΕ!
όχι στην καταστρατήγηση και την πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας!
να αρθούν οι αντεργατικοί χρονικοί περιορισμοί στην εργασία μας!
όχι άλλες απολύσεις εργαζομένων».

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα των Συντακτών (19 Νοέ. 2021)

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων: «Πλέον για τα αρχαία αποφασίζει το Υπ. Υποδομών»
30+1 λόγοι κατά του αεροδρομίου στο Καστέλλι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αρέσει σε %d bloggers: