Ο αγώνας της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση – Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας ενάντια στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι συνεχίζεται και έχουμε επικεντρωθεί στις παρακάτω νόμιμες ενέργειες:

1. Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση Της «Σύμβασης Παραχώρησης» και θα εκδικαστεί στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ενώπιον του συνόλου της ολομέλειας.

2. Εκτός της προσφυγή μας για την ακύρωση της σύμβασης, τις επόμενες μέρες θα αιτηθούμε στο ΣτΕ και για την ακύρωση της άδειας του έργου, η οποία εκδόθηκε βιαστικά τον Οκτώβριο και είναι παράνομη.

3. Επίσης η Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση – Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας, έκανε παρέμβαση και στη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία έχει ήδη ανοιχτεί δίαυλος επικοινωνίας, με σκοπό την αποκάλυψη των παρανομιών του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με το έργο, των κατά παραγγελία μελετών που έχει υποβάλλει το Υπουργείο Μεταφορών στην Τράπεζα και των ψευδών πληροφοριών που εμπεριέχονται στο φάκελο ‘’Χρηματοδότηση του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη -Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων’’.

4.Παράλληλα αποστείλαμε εξώδικο σε 5 Υπουργούς, την ανάδοχο εταιρεία και άλλους δημόσιους φορείς και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, με το οποίο εγκαλούμε όλους τους αρμοδίους και υπευθύνους για τις αστικές, ποινικές και ηθικές ευθύνες τους σε σχέση με την μη αντιστρεπτή μεταβολή που θα υποστεί η Πεδιάδα και οι κάτοικοί της από  την κατασκευή και τη λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τους καθιστούμε υπευθύνους για τις θετικές ή παρεπόμενες ή αποθετικές ζημίες που θα προκληθούν σε κατοίκους της περιοχής και τις περιουσίες τους από την ύπαρξη αυτού καθαυτού του Έργου ή από τη λειτουργία και συντήρησή του ή των Κατασκευών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών ή από την εν γένει εκτέλεση του Έργου!

5. Γίνεται προσπάθεια προειδοποίησης των τοπικών κοινοτήτων, εταιρειών, συλλόγων και φορέων του πρωτογενούς τομέα ώστε να επιφυλαχτούν και αυτοί με τη σειρά τους για ότι ζημιές προκύψουν από την κατασκευή ή/και λειτουργία του αεροδρομίου.

6. Αιτηθήκαμε στον Δήμο να προβεί σε ειδική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία του αεροδρομίου στην τοπική οικονομία με έμφαση την αγροτική οικονομία, η οποία αποτελεί και την κύρια πηγή του Ακαθάριστου Τοπικού Προϊόντος. Το αίτημά μας έγινε ομόφωνα δεκτό και συστήθηκε επιτροπή για την υλοποίησή του.

7. Τέλος, η Πρωτοβουλία ετοιμάζεται από τώρα για τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια σε περίπτωση που δεν δικαιωθούμε στο ΣτΕ τον ερχόμενο Φεβρουάριο.