Για την πλήρη ενημέρωση του κοινού δημοσιεύουμε ολόκληρα τα πιο σημαντικά έγγραφα και τις υπάρχουσες μελέτες για το σχεδιαζόμενο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (Ιούνιος 2018)

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γνωμοδοτεί αρνητικά επί της αναθεωρημένης ΜΠΕ για το έργο του αεροδρομίου στο Καστέλλι. Απορρίπτει τη λύση της διάθεσης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στους υπόγειους υδροφορείς ενώ χαρακτηρίζει υπερεκτιμημένη τη δυνατότητα διήθησης των πηγαδιών που σχεδιάζουν να κατασκευάσουν εντός του αεροδρομίου για την απόρριψη βιομηχανικών και αστικών λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (2018)

Στην Αναθεώρηση της Μελέτης (2018) γίνεται ευθέως παραδοχή για απόθεση των λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών) του αεροδρομίου στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής Θραψανού – Καστελλίου (θέμα που οδήγησε και στην αρνητική εισήγηση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) ενώ για πρώτη φορά γίνεται λόγος και για δέσμευση της γεώτρησης του Θραψανού (που σήμερα εκμεταλλεύεται η ΔΕΥΑΗ) για την υδροδότηση του αεροδρομίου με 2.000 κυβικά μέτρα νερό ημερησίως. Στην αναθεώρηση δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στους ρύπους των αεροπλάνων (παρόλο που σε διάστημα 9 χρόνων από την πρώτη μελέτη ως την αναθεώρησή της έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα) ενώ σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον θόρυβο εκτιμάται πως θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις υπολογιζόμενες το 2009 επειδή… έχει μειωθεί ο πληθυσμός της περιοχής.

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (2009)

Η Μελέτη περιγράφει αναλυτικά το έργο υποβαθμίζοντας όμως σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικότερο είναι πως υπολογίζονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τους ρύπους από την κίνηση των αεροσκαφών (προσγειώσεις, τροχοδρομήσεις, απογειώσεις), υποβαθμίζονται οι επιπτώσεις από τον θόρυβο των αεροπλάνων, ενώ δεν προβλέπεται επαρκώς ο τρόπος διάθεσης των λυμάτων του αεροδρομίου (αστικών και βιομηχανικών).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2009)

Τον Απρίλιο του 2009 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου (επί διοίκησης Β. Σχοιναράκη) γνωμοδότησε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τονίζοντας πως αυτή «υποβαθμίζει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις» ενώ τονίζεται πως δεν υπήρχαν η Τεχνική, η Χωροταξική και η Οικονομοτεχνική Μελέτη του έργου, τόνιζε πως δεν υπήρχε Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων και τρόποι αντιμετώπισης, αλλά και μελέτη των οδικών συνδέσεων. Επίσης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο τόνιζε πως δεν υπήρχαν μελέτες Αεροπορικής Κυκλοφορίας (air traffic) και Επικινδυνότητας (risk assessment) αλλά ούτε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ενέργειας και νερού.
(Σημ. Στην αναθεώρηση της ΜΠΕ, σχεδόν 10 χρόνια μετά, ελάχιστες από τις παραπάνω παρατηρήσεις έχουν απαντηθεί…)

ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (2009) 

Για «πρόχειρη μελέτη» με πολλά λάθη κάνει λόγο σε απόφασή του το 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Καστελλίου (επί δημαρχίας Μανώλη Σμυρνάκη). Το Συμβούλιο στην απόφασή του τονίζει πως η μελέτη υποβαθμίζει πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την ηχορύπανση, τα λύματα, τα νερά, την επικινδυνότητα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο ενώ δεν λαμβάνει υπόψη της τον παράγοντα άνθρωπο. (Από τη μελέτη του 2009 έως την τροποποίηση του 2018 ελάχιστες από τις παρατηρήσεις αυτές έχουν καλυφθεί επαρκώς).

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕΠ (2016)

Τον Οκτώβριο του 2016 η ΠρωτοβουλίαΠολιτών Πεδιάδας απέστειλε επείγουσα επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ), στην οποία σημειώνει τις σοβαρές επισφάλειες που ενέχει το σχεδιαζόμενο αεροδρόμιο, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή του και ενημερώνει για τις αναμενόμενες σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. (Η ΕΤΕπ δεσμεύθηκε πως θα εξετάσει αναλυτικά τις παρατηρήσεις και θα απαντήσει στην Πρωτοβουλία ΠΡΙΝ εξετάσει το αίτημα χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου. Μέχρι σήμερα καμία απάντηση δεν έχει φτάσει, ωστόσο ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης λέει πως έχει το “πράσινο φως” για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ).

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Γ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ) (2015)

Εργασία που εκπονήθηκε το 2015 στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από τον Μηχανικό Γιώργο Παπαματθαιάκη και καταγράφει ταεπισφαλή σημεία του σχεδίου για το νέο αεροδρόμιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συγκριτική μελέτη για τις αποστάσεις αεροδρομίων από πόλεις του μεγέθους του Ηρακλείου.