Ιδού η σεισμικότητα της περιοχής όπως αυτή αποτυπώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2009 του αεροδρομίου που με βάσει αυτή αδειοδοτήθηκε το έργο.
Σας το παρουσιάζουμε αυτολεξεί:

“ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:
ΜΠΕ 2009, σελίδα 62:

«Το σημαντικότερο ρήγμα στην περιοχή είναι αυτό του Καστελλίου που ουσιαστικά οριοθετεί τον ορεινό όγκο της Δίκτης με την περιοχή του Καστελλίου – Αρκαλοχωρίου. Το ρήγμα αυτό πιστεύεται ότι είναι ενεργό, χωρίς όμως έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς οι σεισμοί που καταγράφονται από αυτό είναι κάτω των 3R, δηλαδή η ενέργεια του ρήγματος εκτονώνεται με πολλούς μικροσεισμούς, και κατά συνέπεια δε θεωρείται επικίνδυνο».

Και στην τροποποίηση της αναθεωρημένης ΜΠΕ του 2017, σελίδα 155 αναφέρεται:

«Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις στην παράμετρο της γεωλογίας, όπως αυτή περιγράφηκε στην ΜΠΕ του 2009.”

Άρα οι ειδικοί που συνέταξαν την Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αεροδρομίου στο Καστέλλι τόσο στις 500 σελίδες της ΜΠΕ 2009 όσο και στις 300 σελίδες της ΜΠΕ του 2017, μόλις σε 3,5 γραμμές στη σελίδα 62 αναφέρουν σαν σημαντικότερο ρήγμα εκείνο που εκτείνεται κατά μήκος του όρους Δίκτη , το οποίο δεν θεωρούν καν επικίνδυνο ενώ για τα υπόλοιπα ρήγματα δεν γίνεται καμία αναφορά.

Είναι άγνοια; Είναι σκόπιμη απόκρυψη;

Και ακόμα και αν έμαθαν σήμερα για την επικινδυνότητα της περιοχής γιατί δεν ακυρώνουν το έργο;

Η… «πλήρης» μελέτη για τη σεισμικότητα της περιοχής μας
30+1 λόγοι κατά του αεροδρομίου στο Καστέλλι
Αρέσει σε %d bloggers: