Ο κ. Δήμαρχος πρόσφατα αποφάσισε να αθετήσει την προεκλογική του δέσμευση και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση ΔΣ 246/2019 για την διεξαγωγή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ μελέτης με σκοπό την ανάδειξη των επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Τοπικό Ακαθάριστο Προϊόν, δηλαδή στην τσέπη των κατοίκων.

Στο απαντητικό προς την Πρωτοβουλία έγγραφο (αρ. Πρωτ. 11013/14.9.20) καταλήγει, ότι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου θα αναλάβει τελικά να κάνει μια «παρόμοια» με αυτή που είχε αρχικά δρομολογηθεί μελέτη, χωρίς να διασφαλίζει τον χρόνο που αυτή θα γίνει αλλά ούτε και το ποιοι θα αναλάβουν να την εκπονήσουν, θέτοντας έτσι σοβαρά ζητήματα διαφάνειας.

Αποδεικνύεται επομένως ότι ένα χρόνο τώρα ενέπαιζε τόσο την Πρωτοβουλία όσο και την Επιτροπή, που με ευθύνη του συστάθηκε, καθώς και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι φανερό τελικά ότι ο κ. Δήμαρχος φοβάται τι θα προκύψει από τη μελέτη αυτή!

Η Πρωτοβουλία Πολιτών συνεχίζει να θεωρεί την εκπόνηση μιας ανεξάρτητης μελέτης για τις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδρομίου, απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των επιπτώσεων στις ζωές των κατοίκων που θα είναι τεράστιες και δυστυχώς μη αναστρέψιμες τόσο για την υγεία τους όσο για το επαγγελματικό- οικονομικό τους μέλλον.

Οι πολίτες ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουν την αλήθεια, ώστε να είναι σε θέση υπεύθυνα να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους (διεκδίκηση αποζημιώσεων προσωπικής περιουσίας, μεταστέγαση οικισμών κ.α.). Η Πρωτοβουλία Πολιτών προτείνει και υποστηρίζει την άμεση διεξαγωγή μιας αυτόνομης οικονομικής- περιβαλλοντολογικής μελέτης η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως αξίζει σε κάθε πολίτη ενός σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15/10/2020 εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα και η απόφαση αναμένεται εντός του Νοεμβρίου. Επίσης είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων των δύο προσφύγων στο ΣτΕ που έχουμε καταθέσει στις αρχές το χρόνου. Η πρώτη προσφυγή εκδικάστηκε στις 7/2/2020, όμως η απόφαση δεν έχει βγει ακόμα παρόλο που όλες οι αποφάσεις μέχρι και τις δίκες του Ιουλίου έχουν ανακοινωθεί. Αυτό, κατά την άποψη της πρωτοβουλίας, είναι θετικός οιωνός διότι υποδεικνύει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και παροτρύνει το ΣτΕ σε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η δεύτερη προσφυγή της Πρωτοβουλίας έχει αναβληθεί για αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών, στα οποία και έχει δοθεί προτεραιότητα.

Εμπαίζει τους πολίτες ο δήμαρχος Μινώα
30+1 λόγοι κατά του αεροδρομίου στο Καστέλλι
Αρέσει σε %d bloggers: